Αποτελέσματα

Πλαίσιο μη τεχνικών ικανοτήτων (soft skills)

Το Πλαίσιο μη τεχνικών ικανοτήτων (soft skills) περιλαμβάνει μεθόδους και εργαλεία αξιολόγησης χάσματος (skills gap) για τον εντοπισμό έλλειψης γνώσεων σε σημαντικές μη τεχνικές δεξιότητες προκειμένου να παρέχει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στον χρήστη. Περιλαμβάνει επίσης ένα πλαίσιο αναγνώρισης δεξιοτήτων και επιτευγμάτων.

 

Στρατηγικές και δράσεις ενίσχυσης μη τεχνικών δεξιοτήτων

Εξατομικευμένες στρατηγικές και δράσεις για να βοηθήσουν τους νέους να βελτιώσουν τις μη τεχνικές δεξιότητές τους με βάση τις ανάγκες και τις προτιμήσεις τους.

Διαδικτυακό εργαλείο Skills Genie

Ένα διαδραστικό εργαλείο που αναπτύσει εξατομικευμένες εκπαιδευτικές ευκαιρίες δοκιμάζοντας αρχικά τη γνώση των εκπαιδευομένων σχετικά με τις μη τεχνικές δεξιότητες στον τομέα τους και στη συνέχεια παρέχοντας εξατομικευμένα εκπαιδευτικά σχέδια.

SEE FIRST Ακαδημία-εικονικός χώρος

Ένας διαδικτυακός χώρος  με υποστηρικτική υποδομή όπου οι χρήστες από όλο τον κόσμο μπορούν να επικοινωνούν, να ανταλλάσσουν ιδέες, και να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές.

Newsletters

Πρώτο Newsletter EN/EL/ES/IT

Δεύτερο Newsletter  EN/EL/ES/ΙΤ

Τρίτο Newsletter EN/EL/ES/IT

Τέταρτο Newsletter EN/EL/ES/IT

Press Releases

Πρώτο Δελτίο Τύπου EN/EL/ ES/ IT

Δεύτερο Δελτίο Τύπου EN/ΕL/ES/ΙΤ

Τρίτο Δελτίο Τύπου EN/EL/ES/IT

Τέταρτο Δελτίο Τύπου EN/EL/ES/IT

Infographics

Πρώτο Infographic EN 

Δεύτερο Infographic EN

Τρίτο Infographic EN

Τέταρτο Infographic EN