Αξιολόγηση

Γεια σας!  


Παρακαλώ ακολουθήστε τα ακόλουθα βήματα:  

Βήμα 1: Ολοκληρώστε αυτό το ερωτηματολόγιο  

Βήμα 2: Διαβάστε το προφίλ σας  

Βήμα 3: Κάντε κλικ στον Τροχό Δεξιοτήτων 

Βήμα 4: Κάντε κλικ στη δεξιότητα που θέλετε και σύρετε προς τα κάτω  

Βήμα 5: Διαβάστε τις Δραστηριότητες και διασκεδάστε ενώ μαθαίνετε!  

Βήμα 6: Ολοκληρώστε τα μικρά κουΐζ που υπάρχουν στο τέλος και αποκτήστε όλα τα ψηφιακά εμβλήματα!
 

Questions12345678910
Questions12345678910
Questions12345678910