Με ποιες δεξιότητες συνδέεται η Λήψη Αποφάσεων;

Η λήψη αποφάσεων είναι μια σημαντική δεξιότητα στην αγορά εργασίας, αλλά συνδέεται επίσης με άλλες δεξιότητες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά ίσως να μην το γνωρίζετε. Ρίξτε μια ματιά στις παρακάτω δεξιότητες και παρατηρήστε ποιες από αυτές χρησιμοποιείτε πραγματικά όταν παίρνετε μια απόφαση.

 

Συνεργασία

Μερικές φορές, θα χρειαστείτε τη συμβολή ή τη βοήθεια από άλλους για να καταλήξετε σε μια απόφαση. Θα χρειαστεί να αναγνωρίσετε πότε οι αποφάσεις χρειάζονται συνεργασία και στη συνέχεια να ζητήσετε από άλλους να συνεισφέρουν. Έτσι, η ικανότητά σας να συνεργάζεστε με μια ομάδα καθορίζει τα αποτελέσματα και την ποιότητα της απόφασής σας, καθώς και τον αριθμό των ατόμων που επηρεαστούν από την απόφαση που έλαβε η ομάδα σας.

 

Συναισθηματική νοημοσύνη

Η συναισθηματική νοημοσύνη σας βοηθά να κατανοήσετε τα συναισθήματά σας και τα εκφράζετε με τρόπο που ενθαρρύνει τη δράση. Επίσης, το να έχετε υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη σημαίνει ότι μπορείτε να ελέγξετε τα συναισθήματά σας και να ξέρετε πώς να τα διαχειρίζεστε με τρόπο που δεν θα αφήνετε τα συναισθήματά σας να κυριαρχούν όταν λαμβάνετε μια τεκμηριωμένη απόφαση. Ειδικά όταν εργάζεστε με άλλους για μια σημαντική απόφαση, είναι σημαντικό να ελέγχετε τα συναισθήματά σας, ώστε να μπορείτε να τους μεταφέρετε αποτελεσματικά τις απόψεις σας.

 

Λογικός συλλογισμός

Για να καταλήξετε σε μια τεκμηριωμένη απόφαση, θα πρέπει να εξετάσετε όλα τα δεδομένα που έχετε χρησιμοποιώντας τη λογική σκέψη. Θα πρέπει να σταθμίσετε όλα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ενεργειών σας και να δείτε ποια απόφαση είναι η καλύτερη στην τρέχουσα κατάσταση. Άρα, η συλλογιστική είναι μια από τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για να ενημερωθείτε για την απόφαση που μπορείτε να πάρετε.

 

Επίλυση προβλήματος

Η εύρεση της βέλτιστης λύσης όταν αντιμετωπίζετε ένα πρόβλημα είναι πολύ σημαντική και η ικανότητα επίλυσης του προβλήματος προσεκτικά και λογικά ενσωματώνοντας διαφορετικές επιλογές είναι απαραίτητη. Σε συγκεκριμένους ρόλους, όπως ο ηγετικός, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων είναι απαραίτητες για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων για την εταιρεία και τους εργαζομένους. Ταυτόχρονα, οι δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων μπορούν να σας βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων γρήγορα και αποτελεσματικά, επομένως πρέπει να κάνετε την έρευνά σας και να δώσετε μεγάλη προσοχή σε όλες τις λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτήν την απόφαση.

Πηγές: https://www.indeed.com/career-advice/career-development/decision-making-skills

https://www.thebalancecareers.com/decision-making-skills-with-examples-2063748