Το Κέντρο Emphasys (Κύπρος) λειτουργεί ως Κέντρο Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Έρευνας ΤΠΕ. Είναι διαπιστευμένο από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου ως Εκπαιδευτικό Κέντρο που ειδικεύεται στην εκπαίδευση ΤΠΕ για μαθητές (ΕΕΚ) και για ενήλικες. Είναι επίσης διαπιστευμένο από το ECDL Foundation και το CEPIS και από το Cambridge International Examination Board. Το Κέντρο Ερευνών συμμετέχει ενεργά στον τομέα των έργων της ΕΕ και συνεργάζεται στενά με διάφορους οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, σχολεία, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ΕΕ. για την ανάπτυξη και υλοποίηση διαφόρων έργων μέσω του προγράμματος Erasmus + σε όλους τους τομείς: Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Νεολαία.

Το "Emphasys Center" προσφέρει μαθήματα υψηλής ποιότητας σε:

  • Φοιτητές - νέους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν προσόντα για είσοδο σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. Επίπεδο GCE A ’, ECDL, Εθνικές εξετάσεις ΤΠΕ)
  • Επαγγελματίες και νέους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα (π.χ. ECDL)
  • Επαγγελματίες και νέους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση για απασχόληση
  • Ενήλικες (NEET, άνεργοι, ηλικιωμένοι κ.λπ.) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα στην ψηφιακή εποχή.

Το «Κέντρο Έμφασης» παρέχει, εκτός από την εκπαίδευση ΤΠΕ, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Καθοδήγηση σταδιοδρομίας για νέους και νέους (NEETs)
  • Συμβουλευτική και καθοδήγηση σε όλους τους μαθητές που στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθησιακής τους ικανότητας ανάλογα με τις ανάγκες τους (Πρόωρη εγκατάλειψη σχολείου, Νέοι, άνεργοι)
  • Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (εντοπισμός και παροχή ατομικής βοήθειας)

Επίσημος ιστότοπος: http://emphasyscentre.com/

The best way to keep your JS files tidy is using the free online JavaScript formatter program.