ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ;

Η λογική σκέψη βρίσκεται παντού γύρω μας και είναι απαραίτητη για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων και για την πρόοδο της επιστήμης, καθώς η σημασία της είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων από προϋποθέσεις, που περιέχονται σε αυτή, αλλά δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες.

Είναι μια μηχανή μετασχηματισμού που συναντάται παντού, από την πιο απλή συλλογιστική μέχρι τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η λογική σκέψη είναι αυτή που προκύπτει από τις σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και προέρχεται από την επεξεργασία του ατόμου.  Προκύπτει μέσω του συντονισμού των σχέσεων που το άτομο έχει δημιουργήσει προηγουμένως μεταξύ των αντικειμένων.

Η διαλεκτική λογική σκέψη αναφέρεται στις ιδέες που δημιουργούμε στο μυαλό μας από την αντανάκλαση της πραγματικότητάς μας, η οποία συγκροτείται από μια συνεκτικά εδραιωμένη τάξη, η οποία τάξη όμως, με τη σειρά της μπορεί να τροποποιείται ανάλογα με τις αλλαγές στην εν λόγω πραγματικότητα ή την ερμηνεία που δίνει ο άνθρωπος σε αυτήν.

Τα οφέλη της ανάπτυξης της λογικής σκέψης είναι αναρίθμητα, μεταξύ των οποίων μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

Επίλυση προβλημάτων

Η λογική σκέψη μας επιτρέπει να κατανοούμε τα προβλήματα και να τα επιλύουμε καλύτερα.   Η εκμάθηση βασισμένη στην επίλυση προβλημάτων είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για τη βελτίωση των δεξιοτήτων στον τομέα αυτό και είναι μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα σχολεία από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης (βλέπε παρακάτω).

Δεξιότητες αφηρημένης σκέψης

Η λογική μας επιτρέπει να προβλέπουμε και να σκεφτόμαστε καταστάσεις και αντικείμενα που δεν παρατηρούμε την συγκεκριμένη στιγμή.  Η εκπαίδευση που προάγει τη λογική προάγει επίσης και τη δημιουργικότητα και θα οδηγήσει σε άτομα με την ικανότητα να χρησιμοποιούν αφηρημένη σκέψη.

Ανάπτυξη κριτικής σκέψης

Η προώθηση της λογικής σκέψης οδηγεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της ικανότητας συλλογής και επιλογής από διάφορες απόψεις και δηλώσεις, αποφεύγοντας τις γενικεύσεις και τις προκαταλήψεις.

Ευκολία αφομοίωσης

Η λογική σκέψη καθιστά δυνατή την κατηγοριοποίηση και την ταξινόμηση μεγάλου όγκου πληροφοριών.  Ενισχύει επίσης τόσο τη μακροπρόθεσμη όσο και τη βραχυπρόθεσμη μνήμη.

Ένα εργαλείο για το μέλλον

Ένα μεγάλο μέρος των γλωσσών προγραμματισμού που απαιτούνται από τα νέα ψηφιακά επαγγέλματα βασίζονται σε λογικές διατυπώσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους μελλοντικούς επαγγελματίες να είναι καλύτεροι και ικανότεροι.

Η ανάπτυξη της λογικής σκέψης στους ανθρώπους είναι ζωτικής σημασίας, καθώς εγγυάται μεγαλύτερη αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων ή/και των δραστηριοτήτων για τις οποίες κάθε άτομο είναι υπεύθυνο στην κοινωνία.

Γνωρίζατε ότι υπάρχει Παγκόσμια Ημέρα Λογικής;  Είναι στις 14 Ιανουαρίου και προωθήθηκε από την UNESCO.

 

.