Προσοχή στην λεπτομέρεια: Η δεξιότητα που ξεκλειδώνει υψηλότερη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα στην ατομική και ομαδική εργασία

Σήμερα, οι εγκάρσιες δεξιότητες αλλάζουν τα δεδομένα σε ό, τι αφορά την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας.  Οι δεξιότητες αυτές γίνονται ο κύριος λόγος διαφοροποίησης των υποψηφίων με το ίδιο πτυχίο ή την ίδια προηγούμενη εργασιακή εμπειρία από τους εργοδότες.  Για το λόγο αυτό θέλουμε να αναλύσουμε την δεξιότητα που αφορά την προσοχή στις λεπτομέρειες και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει μια συνεργασία.

Η προσοχή στις λεπτομέρειες μπορεί να οριστεί ως η σχολαστικότητα στην εκτέλεση μιας εργασίας δείχνοντας το απαραίτητο ενδιαφέρον για όλους τους εμπλεκόμενους τομείς, όσο μικροί κι αν είναι αυτοί.  Εξασφαλίζει τη διατήρηση της αποδοτικότητας καθώς εργάζεστε σε έργα, αυξάνοντας την παραγωγικότητά σας και μειώνοντας τις πιθανότητες λαθών και σφαλμάτων, καθιστώντας τη δουλειά σας ευκολότερη μακροπρόθεσμα.

Το όριο της προσοχής μας είναι πολύ περιορισμένο, καθώς σήμερα περιβαλλόμαστε από τόσα πολλά διαφορετικά ερεθίσματα.  Η τεχνολογία και ο γενικά ‘χαοτικός’ τρόπος ζωής μας φαίνεται να συμβάλλουν σε αυτό.  Είναι εύκολο για το μυαλό μας να τείνει να είναι συντονισμένο σε πολλά κανάλια ταυτόχρονα και να είναι διχασμένο μεταξύ του φυσικού κόσμου στον οποίο βρισκόμαστε και εκείνου με τον οποίο μας συνδέουν οι συσκευές μας.

Παρόλο που το να μπορεί να κανείς να εκτελεί πολλαπλές εργασίες ταυτόχρονα είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση στον σύγχρονο κόσμο, δεν ενδείκνυται πάντα όταν πρόκειται για τη βελτίωση της ικανότητας της προσοχής στη λεπτομέρεια και της ικανότητας εστίασης και συγκέντρωσης.

Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να έχουμε επίγνωση και να αναπτύξουμε την προσοχή μας σε όλες τις πτυχές της:

  • Την εστιασμένη προσοχή, την ικανότητα να επιλέγουμε μόνο τα σχετικά ερεθίσματα, απορρίπτοντας αυτά που μας αποσπούν την προσοχή
  • Συνεχής προσοχή, η ικανότητα διατήρησης της απαραίτητης συγκέντρωσης για την επίτευξη μιας συγκεκριμένης εργασίας ή ενός στόχου που απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα
  • Διαχωρισμένη προσοχή, ικανότητα διατήρησης της προσοχής για την ταυτόχρονη εκτέλεση πολλαπλών εργασιών.
  • Εναλλασσόμενη προσοχή, η εκτέλεση πολλαπλών εργασιών με μετακίνηση της προσοχής από τη μία στην άλλη.

Η ύπαρξη ενός καλού επιπέδου προσοχής οδηγεί τους ανθρώπους να είναι πιο παραγωγικοί χωρίς να δημιουργείται καθυστέρηση αναφορικά με τις υποχρεώσεις τους.  Αυτό επιτρέπει στα άτομα να εξισορροπούν τον χρόνο που πρέπει να αφιερώσουν στην εργασία και τα καθήκοντα τους και στην ώρα που μπορούν να αφιερώσουν για ελεύθερο χρόνο.

Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο κατά τη διάρκεια μιας συνεργασίας.  Η συνεργασία είναι η διαδικασία κατά την οποία δύο ή περισσότερα άτομα ή οργανισμοί συνεργάζονται για την ολοκλήρωση μιας εργασίας ή την επίτευξη ενός στόχου.  Εάν κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να είναι αποτελεσματικά προσεκτικό στις λεπτομέρειες, ενώ εργάζεται στα ατομικά του καθήκοντα, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σίγουρα υψηλότερης ποιότητας.