Το FEUZ είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα που ανήκει στο Εμπορικό Επιμελητήριο της Σαραγόσα και στο Πανεπιστήμιο της Σαραγόσα. Εργαζόμαστε καθημερινά για την παροχή συνεργατικών λύσεων που συγκεντρώνουν το ταλέντο, τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τους πόρους από: Πανεπιστήμια, επιχειρηματίες, δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδρύματα, φιλελεύθερους επαγγελματίες, φοιτητές καθώς και την κοινωνία γενικότερα. Στόχος μας είναι η καλύτερη συνεργασία καθώς και η αποτελεσματικότητα στην επίτευξη του στόχου της κάλυψης των αναγκών των επιχειρήσεων, των ιδρυμάτων, των φοιτητών και του περιβάλλοντος χώρου. Προωθούμε τη συνεχή βελτίωση τόσο των διαδικασιών όσο και των δεξιοτήτων, και προσπαθούμε να κάνουμε τη γνώση, την εμπειρία και τα δυνατά σημεία του καθενός όσο το δυνατόν πιο κοινά, βοηθώντας μας να αναπτυχθούμε ως θεσμοί και ως άτομα.

Επίσημος ιστότοπος: https://www.feuz.es/