Η IDEC είναι μια εταιρία συμβούλων και εκπαίδευσης με έδρα τον Πειραιά, στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν την κατάρτιση, την παροχή διαχειριστικών συμβουλών, τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ηλεκτρονικής μάθησης και λύσεων ΤΠΕ για τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα. Η IDEC δραστηριοποιείται τα τελευταία 20 χρόνια στον τομέα των έργων της ΕΕ και διαθέτει μακρά εμπειρία στις ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με τη διά βίου μάθηση. Έχει συμμετάσχει σε EQF, ECVET, Europass, EQAVET, επικύρωση μη τυπικής και άτυπης μάθησης, προγράμματα μάθησης και μαθητείας βάσει εργασίας και σε εθνικές μεταρρυθμίσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Άτομα επικοινωνίας: Aris Chronopoulos (aris@idec.gr), Orestis Ntagiantas (orestis@idec.gr)

Επίσημος ιστότοπος: www.idec.gr